Quayn | Itembanken - Itembanken

Een itembank is een verzameldatabase van vragen.
Binnen het onderdeel Itembanken | Itembanken kunt u mappen, itembanken en items aanmaken, om deze vervolgens te delen met u collega's en projecten mee kunt samenstellen.

Werken binnen het onderdeel itembanken
Mappen aanmaken
Samenwerken aan een itembank door deze te delen
Delen met organisaties
Itembank eigenschappen

Itembank vullen
Item aanmaken
Item wijzigen
Items uploaden (van de uitgever of uit WinToets
Items aan elkaar koppelen
Item(s) verwijderen
Item testen door deze als cursist te bekijken

Van een itembank een project maken
Items zoeken
Selecteren en arrangeren om er een project van te maken
Redactie workflow

Figuur: Itembanken | Itembanken waar u aan de rechterkant de mappenstructuur ziet en aan de linkerkant een aantal itembanken met daarbinnen items.

Figuur: Door op de naam van de itembank te klikken komt u 'in' de itembank waar u alle losse items onder elkaar ziet staan.