Quayn | Introductie

 

Quayn is een portal voor het afnemen van toetsen, examens, quizzen, enquêtes en andere projecten.
Quayn bestaat uit vijf onderdelen: Beheer, Maak, Itembanken, Projecten en Analyse.

Beheer is het onderdeel waar een beheerderder gebruikers kan toevoegen, beheren, rechten toekennen en instellingen wijzigen.

Maak is het gedeelte waar items aangemaakt en bewerkt kunnen worden in de editor.

Itembanken is de opslagplek van losse items waarbinnen de auteur onder andere mappen met itembanken kan delen.
Binnen itembanken komt u bij het maken van een nieuw item ook terecht in het maakonderdeel, namelijk de editor.

Projecten is de omgeving waar u als docent uw toetsen beheert en inplant en de resultaten van gemaakte toetsen kunt inzien.

Analyse komt beschikbaar zodra een cursist het project heeft gemaakt. U kunt de resultaten van de cursisten bekijken en analyses opvragen en uitvoeren.